پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نکاح، شاهد ( فقه )

وابسته

اشهاد بر نکاح، نکاح ( عقد )

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 3 : صفحه 14
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12 : صفحه 84
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 38 : صفحه 12
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 11
  • کشف اللثام (ط ق) جلد 2 : صفحه 14
  • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 259، 282، 291