پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شاهد ( فقه )

وابسته

مشقت بر شهود

منابع

  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 48