پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «شاهد شیئ» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شاهد ذات شیئ

اعم

شاهد ( فقه )

وابسته

شاهد تعدیل، شاهد جرح، ضمان شاهد

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 454
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 249
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 510
  • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 221