پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

سویق‏

سَویق: آرد پخته شده و بو داده؛ قاووت.


از آن به مناسبت در بابهای صوم، حج و اطعمه و اشربه سخن گفته‏‌اند.

سحری خوردن برای کسی که میخواهد روزه بگیرد، مستحب است. برترین سحری، خوردن سویق و خرما است؛ 1 چنان که افطار (گشودن روزه) نیز با آن مستحب است. 2

در روایات، سویق، غذای پیامبران معرفی و برای آن، خواص و فواید زیادی ذکر شده است، از جمله: محکم شدن استخوان و روییدن گوشت؛ پاکسازی معده و پیشگیری از هفتاد نوع درد. 3

اگر در حال احرام بر اثر دست کشیدن به محاسن یا سر، مویی از آن کنده شود، باید یک کف دست طعام یا به تصریح برخی، سویق به فقیر صدقه دهد. 4


1. وسائل الشیعة 10/ 146؛ مفاتیح الشرائع 1/ 256

2. وسائل الشیعة 10/ 156

3. 25/ 14- 17

4. الحدائق الناضرة 15/ 518- 520؛ کتاب الحج (گلپایگانی) 2/ 190.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 555

اصطلاح‌نامه

اعم

غذا

اخص

سویق با روغن، سویق بادام، سویق برنج، سویق جو، سویق سیب، سویق عدس، سویق گردو، سویق گندم

وابسته

آشامیدن سویق، بیع آرد به سویق، خوردن سویق، زکات فطره از سویق

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سویق به زیرصفحه سویق/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفقه جلد 77 : صفحه 279
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 555