پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

سه طلاق ( فقه )

وابسته

اهل تسنن ( فقه )، سه طلاق شیعه

منابع

  • جلد 5 : صفحه 30
  • الفقه جلد 69 : صفحه 193
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 330
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 32 : صفحه 87
  • ریاض المسائل جلد 7 : صفحه 314
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 9 : صفحه 95