پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

سجده بر هسته خوراکی

وابسته

گردو

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 442