پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

سجده بر پوست گردو و بادام پس از انفصال از مغز، صحیح است.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 705

اصطلاح‌نامه

اعم

سجده بر پوست هسته خوراکی

وابسته

پوست گردو، گردو

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 161
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 705
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 442