پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

سجده بر پوست میوه خوراکی

وابسته

انار، پوست انار

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 150
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 8 : صفحه 419
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 451