عملکردها

سبع مثانی ( قرآن )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

سبع مثانی ( قرآن ) : از اسامی و اوصاف قرآن

یکی از اسامی و اوصاف قرآن «السبع‌المثانی» است. خداوند در آیه 87 سوره حجر می‌فرماید: «وَلَقَدْ آتَیْنَاکَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِی وَالْقُرْآنَ الْعَظِیمَ»؛ «و به راستی به تو سبع‌مثانی و قرآن عظیم بخشیدیم».

درباره سبع‌مثانی در این آیه چهار قول وجود دارد:

1. مراد سوره حمد است.

2. هفت سوره طولانی قرآن از بقره تا توبه است.

3. منظور کل قرآن است؛ و این در صورتی است که «مِن» در این آیه برای تبعیض باشد.

در صورتی که سبع‌المثانی کل قرآن باشد می‌تواند یکی از اسامی و اوصاف قرآن به شمار آید.

4. برخی نیز گفته‌اند: مراد هفت صحیفه‌ای است که از آسمان بر انبیا نازل شده است.

نیز ر.ک:مثانی (قرآن) ، سبع مثانی (سوره حمد).

منابع

  1. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 12 : صفحه 191
  2. التفسیر الکبیر جلد 19 : صفحه (207-210)

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سبع مثانی ( قرآن ) به زیرصفحه سبع مثانی ( قرآن )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • التفسیر الکبیر جلد 19 : صفحه (207-210)
  • المیزان فی تفسیر القرآن جلد 12 : صفحه 191، 201
  • قرآن پژوهی (هفتادبحث وتحقیق قرآنی) : صفحه 5
  • منتقی الاصول جلد 1 : صفحه 318