پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

سبب نزول عام : نزول آیه به مناسبت امری عمومی

«سبب نزول عام» امری کلی است که زمینه‌ساز نزول آیه‌ای می‌شود. در چنین مواردی آیه یا آیات نیز به لفظ عام نازل می‌شوند؛ مانند:

1. «وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًی فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِی الْمَحِیضِ» (بقره// 222) .

2. «یَسْأَلُونَکَ عَنِ الأَنفَالِ…» (انفال// 1).

منابع

 1. شناخت قرآن : صفحه 189
 2. من هدی القرآن : صفحه 75
 3. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (110-114)

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «سبب نزول عام» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عموم مورد نزول، وجه عام نزول

اعم

اسباب نزول

وابسته

آیات بی سبب نزول خاص

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه سبب نزول عام به زیرصفحه سبب نزول عام/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اسباب النزول : صفحه 158
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (110-114)
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 126
 • التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 261
 • شناخت قرآن : صفحه 189
 • فی علوم القرآن دراسات و محاضرات : صفحه 69
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 2 : صفحه 46، 47
 • من هدی القرآن : صفحه 75
 • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 124