پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «زیور آلات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آلات زینت، حُلِیّ، زینت آلات، زیور

اعم

آلات ( فقه )

اخص

زیور آلات زن، زیور آلات شمشیر، زیور آلات طلا، زیور آلات مجسمه ای، زیور آلات مسکوک رایج، زیور آلات معیوب، گردنبد منقوش به اسم پیامبر (ص)
به لحاظ نوع:
النگو، انگشتر

وابسته

اظهار زیور آلات، پوشش زیور آلات در احرام، ترک زیور آلات، زکات زیور آلات، عاریه زیور آلات، وضو با زیور آلات، وقف زیور آلات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه زیور آلات به زیرصفحه زیور آلات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 18 : صفحه 109
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 153