پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

زوجه ( فقه )

وابسته

اهل شرف ( فقه )، نفقه خدمتکار زوجه

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 31 : صفحه 336