پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اخبار رخصت: روایات بیانگر جواز ترک یا انجام عمل مورد امر یا نهی.

مفاد اخبار رخصت، جواز ترک عمل مورد امر و انجام عمل مورد نهی برای افراد خاصی است مانند روایاتی که به رهگذر اجازه می‌دهد از میوه درختان مسیر عبور خود به اندازه متعارف بخورد (--' خوردن) یا روایاتی که عدم شرکت در نماز جمعه را در فرض وجوب آن برای افرادی همچون بیمار، نابینا و کهنسال، جایز دانسته است. 1

1 - وسائل الشیعة 7 295 و 18 226؛ ریاض المسائل 8 378 و جامع المدارک 1 53.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 293

اصطلاح‌نامه

اعم

روایات ( فقه )

وابسته

حق الماره، خوردن حق الماره، رخصت ( فقه )

منابع

  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 1 : صفحه 530
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 293