پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ربودن مال غیر ( فقه )

وابسته

ربودن مال کافر، مسلمان ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 47 : صفحه 224