پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذکر ( یاد خدا )، فاصله بین اذان و اقامه

وابسته

اذان، اقامه نماز( مقابل اذان )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 106
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 5 : صفحه 601
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه (85-87)