پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

از آن در بابهای طهارت و امر به معروف و نهی از منکر سخن گفته‏اند.

پرداختن به اموری که موجب خواری انسان می‏شود مکروه است. در روایتی از امام صادق علیه السّلام آمده است: 'خداوند همه امور مؤمن را به وی واگذار کرده است، جز ذلیل کردن خود را'. 1

خوار کردن مؤمن حرام و چنین عملی در روایات، جنگ با خدا شمرده شده است. 2

از موارد مشروعیّت تیمّم، موردی است که تحصیل آب موجب ذلّت انسان گردد. 3

________________________________________

711


1. وسائل الشیعة 3 270 - 269 /12. 2 157 - 156 /16. منهاج الصالحین) خویی (98 /1.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 710

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ذلت ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خواری ( فقه )

اعم

صفات ( فقه )

اخص

ذلت مؤمن

وابسته

تهیه آب با ذلت، ذلیل کردن مؤمن ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ذلت ( فقه ) به زیرصفحه ذلت ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 710