پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذبح

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 109