پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دوال» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سیور

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

حَبْوَه

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 8 : صفحه 113