پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام شهادت، دعوی ( فقه )

وابسته

جرح شاهد ( فقه )

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 330
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 153