پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ذبح، دباغی پوست

وابسته

پوست حرام گوشت

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 189