پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «داور میان زوجین» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حَکَم بین زوجین

اعم

داور

وابسته

انتخاب داور زوجین، تحکیم در نکاح، نشوز ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 306[۱]