پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «داوری ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حکمیت ( فقه )

اعم

قضاوت ( فقه )

وابسته

داور، داور بین المللی قرارداد خارجی

منابع