پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تصرف در قربانی حج، دادن

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 252
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 212
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 308