پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

خون فرج

وابسته

حایض صاحب عادت

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 49
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 148
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 254
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 174، 178، 190