پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

صاحب عادت: زنی که دوبار به صورت یکسان خون ببیند. ذات العادة

ذات العادة: زنی که دو بار یکسان خون ببیند) ر حیض (.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 395
 2. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 700

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حایض صاحب عادت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حایض ذات عادت، ذات العاده ( فقه )، ذات عادت، صاحب عادت

اعم

حایض ( فقه )

اخص

حایض عددیه، حایض وقتیه، حایض وقتیه و عددیه

وابسته

استبراء حایض، استبراء صاحب عادت، استحاضه صاحب عادت، تبدیل عادت حیض، توالی دو حیض، حایض غیر صاحب عادت، حیض با اقل طهر، خون متجاوز از عادت، رجوع ذات عادت به تمییز، زوال عادت، عده صاحب عادت، قرء ( پاکی از حیض )، معتده به قرء، نفاس ذات عادت

منابع

 • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 20 : صفحه 143
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 18 : صفحه 302
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 47
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 289، 290
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 171
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 382، 461
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 395، 699، 700
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 3 : صفحه 2006
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 59
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 9 : صفحه 217
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 203
 • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 160