پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

خوردن پنیر

وابسته

گردو

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه خوردن پنیر با گردو به زیرصفحه خوردن پنیر با گردو/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الجامع العباسی : صفحه 341، 342
  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 37