پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام شهادت، خط ( نوشته )

وابسته

شاهد ( فقه )، صوت شاهد، علم قاضی ( یقین )، قضاوت به شهادت مکتوب، مستند حکم قاضی

منابع

  • الفقه جلد 86 : صفحه 425
  • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 191