عملکردها

حقیقت عرفی

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

حقیقت عرفی : وضع لفظ برای معنای خاص توسط عرف

هرگاه لفظی نزد عرف در معنایی حقیقت پیدا کند به آن حقیقت عرفی می‌گویند؛ به بیان دیگر، به لفظی که نزد عرف برای معنایی خاص وضع شده باشد حقیقت عرفی می‌گویند، مانند: لفظ ' دابّه ' که در لغت به معنای جنبنده است، اما نزد عرف به معنای چارپا می‌آید.

منابع

 1. اصطلاحات الاصول : صفحه 118
 2. نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 52
 3. الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 42
 4. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 38
 5. المحصول فی علم اصول الفقه جلد 1 : صفحه 286
 6. معارج الاصول : صفحه 51
 7. اصول الفقه جلد 1 : صفحه 37
 8. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حقیقت عرفی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حقایق عرفی

اعم

حقیقت ( اصول فقه )

اخص

حقیقت عرفی خاص، حقیقت عرفی عام

وابسته

عرف ( اصول فقه )، مخترعات عرفی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حقیقت عرفی به زیرصفحه حقیقت عرفی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصطلاحات الاصول : صفحه 117، 118
 • اصول الفقه جلد 1 : صفحه 37
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 27
 • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 42
 • الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی جلد 1 : صفحه 220
 • الفوائد الحائریة : صفحه 98
 • القواعد و الفوائد جلد 1 : صفحه 158
 • اللمع فی اصول الفقه : صفحه 62
 • المحصول فی علم اصول الفقه جلد 1 : صفحه 286، 296
 • الوافیة فی اصول الفقه : صفحه 59
 • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 83
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 38
 • معارج الاصول : صفحه 50، 51
 • معالم الدین و ملاذ المجتهدین : صفحه 37
 • نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط : صفحه 52