پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

حفظ نفس کافر

وابسته

حفظ نفس حربی، کافر ذمی

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 379