پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام جنایت، حفظ ( نگهداری )، واجبات قصاص

وابسته

هزینه حفظ جانی قبل از قصاص

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 310