پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

حضور ( فقه )، مکروهات نماز جماعت

وابسته

مخنث ( فقه )

منابع

  • المهذب جلد 1 : صفحه 79
  • النهایة : صفحه 117