پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

حَصور: بی اشتها به زنان.

از آن به مناسبت در باب نکاح سخن رفته است.

خداوند در مقام ستایش حضرت یحیی علیه السّلام، حصور بودن را از

________________________________________

308

صفات وی برشمرده است. 1 مفسران در معنای حصور اختلاف نظر دارند. بنابر تعریف آن به کسی که اشتیاق و اشتهایی به زنان ندارد، برخی فقها با استناد به آن بر استحباب ترک ازدواج برای حصور استدلال کرده‏اند؛ زیرا خداوند حضرت یحیی علیه السّلام را بر این صفت می‏ستاید؛ لیکن مشهور برای حصور قائل به استحباب ازدواج شده و از استدلال یاد شده پاسخهای متعدد داده‏اند. 2

1. آل عمران/ 2 39. الحدائق الناضرة 15 - 11 /23؛ جواهر الکلام 14 /29 و 22 - 19.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 307

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حصور» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مرد بی میل به زنان

اعم

مرد

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 29 : صفحه 19
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 307