پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام غسل، جبیره

اخص

جبیره غسل مستحب، جبیره غسل واجب

وابسته

جبیره تیمم، جبیره وضو، غسل ارتماسی صاحب جبیره

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 35
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 2 : صفحه 293
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 111
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 486، 504