پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، تیمم ( فقه )

وابسته

تیمم با نجاست لباس، نجاست بدن

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 504
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه (230-231)