پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تکدّی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سؤال ( تکدی )، سؤال به کف، گدائی، گدایی

اعم

طلب ( درخواست )، مکروهات

اخص

تکدی در عرفات، تکدّی شاهد، تکدّی قادر به کار

وابسته

امرار معاش از گدائی، شهادت مُتکدّی، صدقه به سائل

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تکدّی به زیرصفحه تکدّی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 443
  • ریاض المسائل جلد 9 : صفحه 484
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 485
  • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 179