پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

حکم توبه کافری که پیمان صلح با مسلمانان را نقض کرده چیست؟ درباره این مسئله دو قول مطرح است.

1ـ عدم قبول توبه آن‏‌ها؛ این قول از تعلیق صاحب جواهر بر قول ابن جنید استفاده می‏شود. صاحب جواهر پس از نقل قول ابن جنید می‏نویسد: این مطلب اشکال ندارد، جز آن که مقتضای قاعده در این مورد، نپذیرفتن توبه آن‏ها است زیرا پیمان گذشته بر اثر

خیانتشان نقض شده و پیمان جدید نیازمند به عقد جدیدی است [۱] .

2ـ قبول توبه آن‏‌ها؛ علامه حلّی در تذکره این قول را به ابن جنید نسبت داده است [۲].

پانوشت

  1. جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 295
  2. تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 372

منابع

  1. مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه 116

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام مهادنه، توبه ( فقه )

وابسته

نقض مهادنه

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 372، 377
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 294، 295
  • مجله فقه اهل بیت جلد 11،12 : صفحه 116