پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام شهادت، توبه ( فقه )

اخص

توبه برای شهادت، توبه شاهد زور، توبه شاهد قاذف

وابسته

شاهد ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 86 : صفحه 384
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 176
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 37
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 127
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 392