پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تقدیم زکات، مستحبات ( فقه )

وابسته

خویشاوند، زکات فطره، صدقه ( عام )

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 86، 87