پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تقدیم

وابسته

تصدی ارشاد مردم، رذایل ( فقه )، مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

منابع

  • کلمة التقوی جلد 2 : صفحه 318