پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام شهادت، تشویق، محرمات قضاوت

وابسته

تزهید شاهد، شاهد ( فقه )

منابع

  • القضا و الشهادات (جزء22) : صفحه 161
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 90
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 417
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 17 : صفحه 131