پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

تَزهید: برانگیختن کسی بر انصراف از کاری، مقابل ترغیب.

عنوان یادشده به مناسبت در باب قضاء به کار رفته است.

ترغیب شاهد به شهادت از سوی قاضی در جایی که وی نسبت به مورد شهادت تردید دارد و نیز سعی در منصرف کردن او از ادای شهادت در جایی که به آن جزم دارد حرام است. 1

1. جواهر الکلام 129 /40.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 463

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

تَزهید: برانگیختن کسی بر انصراف از کاری، مقابل ترغیب

اعم

احکام شهادت، محرمات قضاوت

وابسته

تشویق شاهد، شاهد ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 91
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 335
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه