پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، تسمیت

وابسته

کافر ( فقه )، مسلمان ( فقه )

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 12 : صفحه 30
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 125