پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تسلیت

وابسته

اهل تسنن ( فقه )، حضور در عزای عامه

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 446
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 331
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 172
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 509