پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زن، تزیین

اخص

تزیین زن به وصل مو، خضاب زن
به لحاظ مزین له:
تزیین زن برای محارم، تزیین زن برای نا محرم، تزیین زن برای نماز
به لحاظ مکان:
تزیین زن بیرون از خانه، تزیین زن در فیلم

وابسته

اظهار زیور آلات، پوشش زینت زن، تزیین با مختصات مرد، تزیین مرد، نگاه به نامحرم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تزیین زن به زیرصفحه تزیین زن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 163
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 115
  • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 34
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 173
  • مجله فقه جلد 23 : صفحه (77-76)
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 14 : صفحه 27
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 76