پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ترک گمراهی مسلمان» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ترک فتنه در اسلام

اعم

ترک عمل منافی امان

وابسته

مسلمان ( فقه )

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 277
  • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 481