پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ر.ک:ترجمه قرآن، مترجمان قرآن.

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ترجمه و مترجمان قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ترجمه شناسی قرآن

اعم

علوم قرآن (حوزه اصلی)

اخص

ترجمه قرآن، مترجمان قرآن

منابع

  • اعجاز قرآن و بلاغت محمد صلی الله علیه و آله : صفحه 3
  • قرآن پژوهی (هفتادبحث وتحقیق قرآنی) : صفحه 323