عملکردها

ترجمه و مترجمان قرآن

از دانشنامه علوم اسلامی

رده‌ها
(برای دیدن زیررده‌ها
بر روی "◄" کلیک کنید)

توضیح مفهومی

ر.ک:ترجمه قرآن، مترجمان قرآن.

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ترجمه و مترجمان قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ترجمه شناسی قرآن

اعم

علوم قرآن (حوزه اصلی)

اخص

ترجمه قرآن، مترجمان قرآن

منابع

  • اعجاز قرآن و بلاغت محمد صلی الله علیه و آله : صفحه 3
  • قرآن پژوهی (هفتادبحث وتحقیق قرآنی) : صفحه 323