پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ترجمه‌های قدیم قرآن : ترجمه‌های قرآن از سده‌های نخست هجرت تا عصر مشروطیت

تقسیم ترجمه‌های قرآن به معاصر و قدیم، مبنای دقیق تاریخی ندارد؛ ولی باتوجه به سهولت بحث و بررسی ترجمه‌ها می‌توان تاریخ ترجمه قرآن را که از دوازده قرن پیش آغاز شده است به‌طور کلی به دو دوره تقسیم کرد و ترجمه‌های سده‌های نخست هجرت تا عصر مشروطیت را «ترجمه‌های قدیم قرآن» نامید که از نمونه‌های آن «ترجمه قرآن قدس» و «ترجمه تفسیری طبری» است. ویژگی اصلی این ترجمه‌ها، تحت‌اللفظی بودن و نیز آمیختگی تفسیر با ترجمه است. علت تحت‌اللفظی بودن این ترجمه‌ها و حتی پاره‌ای از ترجمه‌ها در دوران پس از آن، یکی نهایت دقت و امانتداری و نادیده‌نگرفتن نص قرآن، و دیگری عدم رشد و پیشرفت صنعت ترجمه در آن دوران بوده است.

نیز ر. ک: ترجمه‌های فارسی کهن قرآن؛ ترجمه‌های معاصر قرآن.

منابع

  1. قرآن پژوهی (هفتادبحث وتحقیق قرآنی) : صفحه 704

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ترجمه‌های قدیم قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تراجم قدیم قرآن، ترجمه‌های سنتی قرآن، ترجمه‌های کلاسیک قرآن، ترجمه‌های کهن قرآن

اعم

ترجمه‌های قرآن

وابسته

ترجمه‌های معاصر قرآن، مترجمان قدیم قرآن

منابع

  • اعجاز القرآن الکریم : صفحه 9
  • اعجاز قرآن و بلاغت محمد صلی الله علیه و آله : صفحه 3، 20، 43
  • قرآن پژوهی (هفتادبحث وتحقیق قرآنی) : صفحه 704
  • مجله بینات جلد 10 : صفحه 4