پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ترجمه‌های غیرمسلمانان : ترجمه‌های قرآن به‌دست مترجمان غیرمسلمان

این اصطلاح، شامل ترجمه‌های افراد غیرمسلمان و حتی معاند یا گروه‌هایی می‌شود که داعیه اسلام داشته ولی میان فِرَق اسلامی چندان رسمیت و اعتباری نداشته‌اند (همانند قادیانی‌ها) . ترجمه‌های این مترجمان معمولاً از نظر امانتداری، پرهیز از اشتباه و پیش‌داوری و عدم‌رعایت موازین علمی در ترجمه، محل اشکال است. نمونه ترجمه‌هایی که مترجمان آن به طور کلی مسلمان نیستند، ترجمه‌های الکساندراس، سیل و پالمر است. و از نمونه ترجمه‌های گروه دوم (قادیانی‌ها) می‌توان از ترجمه‌های انگلیسی ذیل نام برد:

1. ترجمه محمدعلی (لاهور، 1917م) ؛ 2. ترجمه غلام سرور (سنگاپور، 1980م) ؛ 3. ترجمه شیرعلی (لاهور، 1955م).

منابع

  1. تاریخ ترجمه قرآن در جهان : صفحه 111

اصطلاح‌نامه

اعم

ترجمه‌های قرآن

وابسته

ترجمه‌های مسلمانان، مترجمان غیرمسلمان قرآن

منابع

  • اعجاز قرآن و بلاغت محمد صلی الله علیه و آله : صفحه 209
  • تاریخ ترجمه قرآن در جهان : صفحه 111
  • مجله بینات جلد 10 : صفحه (210-216)