پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

دسته‌ای از مترجمان قرآن به طور کلی مسلمان نبوده و ادعای اسلام نیز نداشته‌اند؛ مانند: راس، سیل و پالمر (از مترجمان انگلیسی قرآن) . صحت ادعای دسته‌ای دیگر از مترجمان، در انتساب به اسلام، محل تردید است؛ مانند مترجمان قادیانی به نام‌های محمد علی، غلام سرور و شیرعلی.

نیز ر.ک:ترجمه‌های غیرمسلمانان قرآن.

منابع

  1. مجله بینات جلد 10 : صفحه (210-216)

اصطلاح‌نامه

اعم

مترجمان قرآن

وابسته

ترجمه‌های غیرمسلمانان

منابع

  • مجله بینات جلد 10 : صفحه (210-216)
  • ویژه نامه مرکزترجمه قرآن مجیدبه زبانهای خارجی : صفحه 216