پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:ترجمه‌های مستقل قرآن.

اصطلاح‌نامه

اعم

ترجمه‌های قرآن

وابسته

ترجمه‌های مستقل قرآن

منابع

  • ویژه نامه مرکزترجمه قرآن مجیدبه زبانهای خارجی : صفحه 215